Indmeldelser

Fælles indmeldelsesblanket:

Jernbanenernes Idrætsforening Århus (JIF-Århus)
Jernbane Fritid (JF)

Tryk på link: PDF


Kontingentstigning for JIF- Århus

 

Som varslet, foreslog bestyrelsen på årets generalforsamling i 2017, at kontingentet skulle stige med 10 kr.​​ 

Kontingent forhøjelsen enstemmigt vedtaget.

 

Denne forhøjelse skal ses i lyset af flere årsager:

 

Kontingentet udgør år for år en mindre del af indtægterne.

Kontingent og deltagergebyrer til specielt Århus Firmasport stiger meget hvert år.

Vi vil blive meget sårbare over for ændringer i de variable indtægter​​ 
(lotteri og motionscenter).

 

Pr. 1/7 2017 vil kontingentet herefter udgøre:

 

Lønafkortning via DSB eller Banedanmark kr. 40/mdr.

Opkrævning via Girokort på 480,- helårligt.

 

Æresmedlemmer, børn under 16 år, samt​​ ikke aktive​​ pensionister/efterlønnere​​ 
er stadig kontingentfri.

Børn​​ over 16 men under 21, samt aktive pensionister/efterlønnere​​ 

betaler ½ kontingent.

 

På bestyrelsens vegne

 

Kasserer Jan Larsen

 

Medlemskabet for Jernbane Fritid 20,- kr. pr. md.
For ansatte ved DSB og Banedanmark løntrækkes kontigentet
Øvrige medlemmer opkræves kontigentet på girokort en gang årligt

Bladet​​ Jernbanefritid​​ udkommer 4 gange årligt og sendes til din hjemmeadresse